PREDSTAVENSTVO  CECHU MOTOROVÝCH VOZÍKOV :

Predstavenstvo má 9 členov a je zložené z:

Zvolení zástupcovia krajov:

 Kraj   Zástupca  Kontakt
 Bratislavský  Polakovič Miroslav  0905/244 322
 Trnavský  Šimunek Leoš  0905/649 022
 Nitriansky  Ing. Škorec Ján  0905/861 674
 Trenčiansky  Vítek Jozef  0905/715 331
 Žilinský  Vítek Jozef  0905/715 331
 Banskobystrický  Karman Ján  0903/887 210
 Prešovský  Brehuv Dušan  0911/499 599
 Košický  Ženčák Václav  0915/877 652
 člen predstavenstva  Ing. Bugár Ján  

 

Sídlo:    Cech motorových vozíkov

             Mostná č. 15

949 01   Nitra

Sídlo cechu sa bude meniť podľa stanov.

www.cechmv.sk

cechmv@cechmv.sk