CERTIFIKÁCIA:

Cieľom a významom certifikácie inštruktorov obslúh motorových vozíkov je dodržiavanie a preverovanie všetkých kritérií, ktoré sú vymedzené v certifikačnom osvedčení a sú globálne akceptované v súlade so zásadami medzinárodných dokumentov.

Certifikované subjekty tým, že budú pod stálym dohľadom akreditačného orgánu, zaručujú kvalitnejší systém vzdelávania zamestnancov, ktorí obsluhujú manipulačnú techniku, čím posilňujú dôveru u všetkých odberateľoch. Zmysluplná budúcnosť certifikácií SKOMV je predovšetkým vo zvyšovaní v ich odbornej spôsobilosti, v ich aktívnej účasti na zabezpečovaní kvalifikovanej výchovy a vzdelávania a participácii na vytváranie podmienok na bezpečnú a bezúrazovú prevádzku motorových vozíkov a manipuláciu s materiálmi.

Certifikovaní inštruktori musia byť pri svojej činnosti kompetentní na základe príslušného vzdelania, prípravy, zručnosti a skúsenosti, čím sa zvýši spokojnosť zákazníka v plnení jeho požiadaviek.

Kritériá pre dosiahnutie cieľa:

- certifikovaný inštruktor obslúh motorových vozíkov musí svojou činnosťou trvalo zlepšovať efektívnosť systému kvality, vzdelávania prostredníctvom využívania výsledkov auditu a analýz údajov od zákazníka, nápravných a preventívnych činností.

Výrazný proces zlepšovania, dobré výsledky a trvalé trendy zlepšovania sa prejavia v znižovaní nehôd a úrazov pri obsluhe motorových vozíkov a pri manipulácii s bremenami.


CERTIFIKOVANÝ INŠTRUKTORI:

Meno Mesto Číslo certifikátu Telefón

Augustín Jozef

Částkovce

IR 148

0905/791 384

Boroň Štefan

Vydumanec

IR 182

0905/503 304

Čužna Zdeněk

Nitra

IR 178

0905/427 696

Horňák Miroslav

Martin

IR 152

0903/441 426

Ivanov Marián

Pieštany

IR 149

0903/407 406

Kulík Ľubomír

Svit

IR 150

0903/641 820

Šandor Martin Ing.

Badín

IR 153

0904/102 150

Škorec Ján

Topolčany

IR 179

0905/861 674

Slaný Ladislav Ing.

Pieštany

IR 177

0905/711 772

Vaňous Jaromír

Banská Bystrica

IR 181

0905/245 780

Vlček Jozef

Bratislava

IR 151

0903/477 019


 

Školiace STrediská OBSlÚH motorových vozíkov  členov CMV  A ICH ADRESY:

 

na aktualizácii sa pracuje